onashorni


Vývoj software

<p>Zač&iacute;nali jsme jako analytici&nbsp;a v&yacute;voj&aacute;ři aplikac&iacute;. Ať už jste potřebovali vyzpov&iacute;dat des&iacute;tky lid&iacute; ve firmě a na z&aacute;kladně posb&iacute;ran&yacute;ch dat vygenerovat doporučen&iacute; na organizačn&iacute; či procesn&iacute; změny v organizaci, nebo jste potřebovali prod&aacute;vat sv&eacute; zbož&iacute; na Amazonu, vždy jsme si společně popsali, jak cel&yacute; proces prob&iacute;h&aacute;, my jsme si to n&aacute;sledně přeložili do IT řeči, naprogramovali, otestovali&nbsp;a provozovali, aby v&aacute;m v&scaron;e sloužilo k pln&eacute; spokojenosti.</p>

Grafické práce

<p>Aby se v&aacute;m n&aacute;mi vyvinut&eacute; aplikace snadno použ&iacute;valy a dobře vypadaly, přibrali jsme do t&yacute;mu grafiky, kteř&iacute; s citem navrhuj&iacute; ide&aacute;ln&iacute; vzhled a strukturu webov&yacute;ch str&aacute;nek, vytv&aacute;ř&iacute; loga, vizitky, propagačn&iacute; materi&aacute;ly, ale i trička či kombin&eacute;zy. Stejně tak um&iacute; vykouzlit z obyčejn&yacute;ch fotek skvěle vypadaj&iacute;c&iacute; obr&aacute;zky.</p>

3D grafika

<p>Ale někdy ani vyladěn&eacute; fotky nejsou dostatečně vypov&iacute;daj&iacute;c&iacute;. Ře&scaron;en&iacute;m je 3D vizualizace, pro kterou um&iacute; vytvořit poč&iacute;tačov&yacute; model, vhodně ho nasvětlit, d&aacute;m mu spr&aacute;vn&eacute; materi&aacute;ly a vyrobit obr&aacute;zek, kter&yacute; je k nerozezn&aacute;n&iacute; od dokonal&eacute; fotografie. 3D model m&aacute; nav&iacute;c v&yacute;hodu, že může poru&scaron;ovat fyzik&aacute;ln&iacute; z&aacute;kony, č&iacute;mž předč&iacute; možnosti i nejlep&scaron;&iacute;ho fotografa.</p>

Virtuální realita

<p>Fotorealistick&eacute; 3D modely jsou skvěl&eacute; na prezentaci v&yacute;robků. Pokud v&scaron;ak sv&yacute;m klientům potřebujete uk&aacute;zat něco vět&scaron;&iacute;ho jako např. dům, v&yacute;robn&iacute; halu vč. vybaven&iacute;, či kancel&aacute;řskou budovu, ale ani jedno je&scaron;tě neexistuje, re&scaron;en&iacute;m je &quot;postavit to&quot; ve virtu&aacute;ln&iacute; realitě a proj&iacute;t se t&iacute;m u n&aacute;s. Ve virtu&aacute;ln&iacute; realitě můžete proch&aacute;zet cel&yacute;m městem, aniž byste opustili m&iacute;stnost.&nbsp;</p>

O nás

Vynikáme v oblasti vývoje webových aplikací, návrhu a tvorby webových stránek a realizace penetračních testů.

Kontakt

Tel.: +420 774 178 362
E-mail: jiri.snopek@uss.plus
IČ: 01442023
DIČ: CZ01442023
Datová schránka: zehrn37