Automatizace

<p>Jsme specialist&eacute; na automatizaci IT infrastruktury.&nbsp;Nejdel&scaron;&iacute;&nbsp;zku&scaron;enost&nbsp;m&aacute;me z budov&aacute;n&iacute;&nbsp;a deseti let&nbsp;provozov&aacute;n&iacute;&nbsp;linuxov&eacute; infrastruktury v Česk&eacute; spořitelně. Pom&aacute;hali jsme v&scaron;ak automatizovat rozs&aacute;hl&eacute;&nbsp;infrastruktury i jin&yacute;ch česk&yacute;ch i zahraničn&iacute;ch společnostech.&nbsp;</p> <p>V Česk&eacute; spořitelně jsme vymysleli a vybudovali konsolidačn&iacute; ře&scaron;en&iacute; pro aplikačn&iacute; servery, datab&aacute;ze&nbsp;i webov&eacute; servery v době, kde o tom zbytek česk&eacute;ho korpor&aacute;tn&iacute;ho světa zač&iacute;nal přem&yacute;&scaron;let. Tehdy&nbsp;jsme byli RedHatem&nbsp;<a href="https://www.youtube.com/watch?v=7GUPxqr3XkY" target="_blank">ukazov&aacute;ni jako př&iacute;klad</a>&nbsp;toho, co lze vybudovat. Dnes se takov&eacute;mu ře&scaron;en&iacute; ř&iacute;k&aacute;&nbsp;Openshift.</p> <p>Život jde d&aacute;l, technologie postupuj&iacute; a oček&aacute;v&aacute;n&iacute; uživatelů tak&eacute;. My jsme opět na zač&aacute;tku dal&scaron;&iacute; urovně&nbsp;automatizace. V době, kdy v&scaron;ichni ře&scaron;&iacute; automatizaci infrastruktury se posouv&aacute;me o patro v&yacute;&scaron;&nbsp;a automatizujeme cel&eacute; služby.</p> <p>Stejně jako je z&aacute;sadn&iacute; změna v procesech, zodpovědnostech i způsobu provozu&nbsp;při konsolidaci&nbsp;infrastruktury, obodobn&aacute; změna n&aacute;s ček&aacute; při automatizaci cel&eacute;ch služeb. Pokud jste s automatizac&iacute;&nbsp;je&scaron;tě nezačali, m&aacute;te v&yacute;hodu, protože si jednu procesn&iacute; změnu u&scaron;etř&iacute;te.</p>


Grafické práce-služby

O nás

Vynikáme v oblasti vývoje webových aplikací, návrhu a tvorby webových stránek a realizace penetračních testů.

Kontakt

Tel.: +420 774 178 362
E-mail: jiri.snopek@uss.plus
IČ: 01442023
DIČ: CZ01442023
Datová schránka: zehrn37